Permisos varis

Descripció

És el procediment per obtenir permís per realitzar una activitat esporàdica dins el Port de Barcelona. Les activitat habituals per sol·licitar aquest servei poden ser de gran varietat, com ara filmacions i sessions fotogràfiques.

L'objecte del tràmit és obtenir l'autorització necessària i garantir que aquestes activitats dins el recinte portuari no destorbin les pròpies activitats del Port.

Procediment

Sol·licitud d'autorització d'esdeveniment en domini públic portuari
Tràmit a la Seu electrònica

Sol·licitud de permís especial per a filmacions o sessions fotogràfiques
Tràmit a la Seu electrònica