Policia Portuària - 321

Dotze places de personal laboral fix de Policia Portuària, Grup III Banda II Grup 1, en el Cos de la Policia Portuària, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 5 d'abril a les 12.00 hores.


La publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 26/04/2019.

Plànol d'accés a sales de proves


Bases de la convocatòria Declaració jurada Plànol guia Llista provisional de persones admeses

Policia Portuària - 326

Dinou places de personal laboral fix de Policia Portuària, Grup III Banda II Grup 6, en el Cos de la Policia Portuària, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 5 d'abril a les 12.00 hores.


La publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 26/04/2019.

Plànol d'accés a sales de proves


Bases de la convocatòria Declaració jurada Plànol guia Llista provisional de persones admeses