Tècnic/a de Gestió de Pagaments - Contracte en pràctiques

Una plaça de Tècnic/a de Gestió de Pagaments en la modalitat de contracte en pràctiques, per a la gestió dels pagaments a proveïdors i creditors i realitzar tasques administratives del departament de Tresoreria.Oferta de treball

Tècnic/a administratiu/va de Relacions Públiques i Protocol

Una plaça de Tècnic/a administratiu/va general, grup II, banda II per a Relacions Públiques i Protocol, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30/10/2019, a les 12:00 hores.


La llista provisional de persones admeses i la citació a la primera prova es publicarà el 04/11/2019. 


Bases de la convocatòria Manual de Gestió Documental - Nivell 2 Manual de Comunicació i Relacions Institucionals - Nivell 1 Manual d'Operacions i Serveis - Nivell 1

Tècnic/a en Patrimoni Cultural

Una plaça de Tècnic/a en Patrimoni Cultural, grup II banda II, a la Direcció General, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 09/10/2019, a les 12:00 hores.


La llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 22/10/2019.

Accés sales de les proves


Bases de la convocatòria Llista provisional de persones admeses i excloses

Auxiliar d'Arxiu i de Gestió Documental

Una plaça de personal laboral indefinit d'Auxiliar d'Arxiu i de Gestió documental al departament de Servei de Gestió Documental i Arxiu, grup III, banda II, de la Subdirecció General d'Organització i Recursos Interns, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 03/10/2019.


El resultat de la prova pràctica, la suma dels mèrits i la convocatòria a l'entrevista genèrica es publicarà el 17/10/2019. 


Bases de la convocatòria Manual de Gestió Activitats Pesqueres - N1 Manual de Gestió de Mercaderies - N1 Manual de Sector i Estratègia Portuària - N1 Llista provisional de persones admeses i excloses Acta extraordinària Llista definitiva de persones admeses i excloses