Cap d'Equip de Manteniment

Una plaça de Cap d'Equip de Manteniment, grup III, banda I, nivell I, al departament de Conservació i Ajudes a la Navegació, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 02/07/2019 a les 12:00h.


La llista provisional de persones admeses i excloses i la citació a la primera prova es publicarà el 03/07/2019.


Bases de la convocatòria Manual Normativa Portuària - Nivell 1 Manual Operacions i Serveis Portuaris - Nivell 1

Responsable tècnic/a de Comptabilitat i Impostos

Una plaça de personal laboral indefinit de Responsable tècnic/a de Comptabilitat i Impostos, grup II banda I, en el departament de Gestió Econòmica Financera mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 01/07/2019 a les 12:00h.


La llista provisional de persones admeses i excloses i la citació a la primera prova es publicarà el 03/07/2019.


Bases de la convocatòria Manual de Qualitat - Nivell 2 Manual de Sector i Estratègia Portuària - Nivell 2

Consultor/a d'Organització Interna

Una plaça de Consultor/a d'Organització Interna, grup II banda I, en el departament d'Organització Interna, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 18/06/2019, a les 12.00 hores.


La llista provisional de persones admeses i la citació a la primera prova es publicarà el 20/06/2019.


Bases de la convocatòria Gestió de Mercaderies - Nivell 1 Normativa Portuària - Nivell 1 Sector i Estratègia Portuària

Responsable de Xarxes Socials i Comunicació

Una plaça de Responsable de Xarxes Socials i Comunicació, grup II banda I, en el departament de Relacions Institucionals i Comunicació, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 12/06/2019.


La llista definitiva de persones admeses i excloses i la citació a la primera prova es publicarà el 25/06/2019.


Bases de la convocatòria Normativa portuària. Nivell 2 Sector i estratègia portuària. Nivell 2 Llista provisional de persones admeses i excloses

Responsable d'Administració de Personal

Una plaça de Responsable d'Administració de Personal, grup II banda I, al departament de Relacions Laborals, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar l'11/06/2019.


El termini de presentació d'al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses finalitza el 20/06/2019 a les 12:00h.

La lista definitiva de persones admeses i excloses i la citació a la primera prova es publicarà el 25/06/2019.


Bases de la convocatòria II Conveni Colectiu Puertos del Estado i AA.PP. Acord local 2004-2009 Acord d'empresa. Fe d'errates Llista provisional de persones admeses i excloses