Sol·licitud de registre d'usuaris a la Seu electrònica del Port de Barcelona mitjançant clau concertada


Descripció

El sistema de clau concertada és un sistema de signatura electrònica basat en un codi alfanumèric (i una contrasenya associada) que identifica l'usuari, i li permet l'accés identificat a alguns tràmits de la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB).

Els usuaris que disposin de clau concertada podran accedir i tramitar de forma telemàtica els tràmits autoritzats.

Procediment

Tràmit a la Seu electrònica