Carnets d'accés

Descripció

És el procediment per obtenir l'acreditació o el carnet que permet accedir al recinte portuari a les persones que per la seva activitat professional han de fer-ho diàriament o de manera esporàdica, però continuada.

Aquest carnet el poden demanar les empreses ubicades al recinte portuari (concessionaris) o per a aquelles activitats que tinguin lloc al Port de Barcelona.


Procediment

Tràmit a la Seu electrònica