Transports especials

Descripció

Els transports tipificats, segons l'annex IX del Reglament General de Vehicles, com a vehicles especials i vehicles en règim de transport especial que hagin de circular per les vies de circulació del territori de titularitat de l'Autoritat Portuària de Barcelona cal que obtinguin una autorització especial de circulació (AEC) emesa pel Port de Barcelona.

L'objectiu d'aquest tràmit és poder obtenir el permís de trànsit, per a els vehicles mencionats anteriorment dins del recinte portuari, així com, del servei d'acompanyament necessaris.

Procediment

Tràmit a la Seu electrònica