Reclamació de factures APB


Descripció:

Qualsevol persona física o jurídica que rebi una factura / liquidació de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) pot presentar una reclamació econòmic administrativa (disconformitat amb l'import, amb la forma de càlcul, no ser el destinatari de la liquidació, etc) en el termini de 15 dies a partir de la data de notificació.

Tanmateix, cal advertir que el recurs esmentat no suspèn l'execució de l'acord de liquidació, ni l'ingrés de l'import. En cas que no s'efectuï dins dels terminis establerts dona lloc al recàrrec corresponent i al cobrament per via de constrenyiment.

Procediment:

Tràmit a la Seu electrònica