Pagaments


Descripció:

Consisteix en el pagament per part de l'usuari del Port de Barcelona dels cànons i les tarifes derivades dels serveis directes prestats pel Port de Barcelona (concessions, entrada i estada de vaixells, subministraments, serveis diversos,...).

Procediment:

Tràmit a la Seu electrònica