Sol·licitud d'abalisament


Descripció

Aquesta sol·licitud està dirigida a tots aquells particulars, organismes públics o privats que tinguin la necessitat d'instal·lar un abalisament que afecti a l'aproximació, l'accés i/o l'abalisament interior del Port de Barcelona o afecti a la seva zona de servei.

Procediment

Tràmit a la Seu electrònica