Pagament T-0

Descripció

Servei de cobrament de la taxa de senyalització a embarcacions esportives. Aquest tràmit l'han de fer les embarcacions esportives abans de poder matricular-se a Capitania Marítima.

Procediment

Tràmit a la Seu electrònica