Aiguada

Descripció
L'Autoritat Portuària de Barcelona ofereix el servei de subministrament d'aigua potable a vaixells que és un dels serveis comercials contemplats al Capítol V (Serveis comercials) del Títol VI (Prestació de Serveis) del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant. També es contempla el subministrament d'aigua a obres i a vaixells a mig termini.

Aquest tràmit s'ha informatitzat i es pot realitzar de forma electrònica des de la Seu de l'Autoritat Portuària de Barcelona i presencialment a les oficines de SAU. Aquest servei està disponible per a aquelles empreses que estiguin habilitades per realitzar la funció de Consignatari en l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Procediment
Aigua potable als vaixells atracats al Port de Barcelona
Tràmit a la Seu electrònica

Aigua, l'ús de la qual sigui destinat a una obra o a un vaixell a mig termini.
Tràmit a la Seu electrònica