Camió descarregant grava al Moll de Catalunya 1921

Primer plànol de les vies que unien el Dic de l'Est i el Moll

Obrers descarregant una vagoneta per a la reconstrucció

Personal tècnic planificant la reconstrucció de la prolongació

Obres del Moll Nou 1912

1 | 2 |