Dos operatius del Cos de Guardamolls motoritzats

Mercat de Pesca nevat 2010

Dàrsena del Comerç i rafals del Moll Barceloneta 1905

Reparació del buc francès Provence rere ésser forejat per

Vista del Varadero des del Moll Indústria 1920

Embarcació de tres pals reparada al Moll Llevant 1920

Bretxa a la prolongació del Dic de l'Est, provocada

Cabria treballant en la reconstrucció de la prolongació

Personal tècnic planificant la reconstrucció de la prolongació

Primer pla contrapicat de contenidors. 2008

Maniobres per a l'operació especial d'aixecar

Vista general de les canonades del Moll de l'Energia

Obrers descarregant una vagoneta per a la reconstrucció

Primer plànol de les vies que unien el Dic de l'Est i el Moll

Fragata atracada al Moll d'Espanya 1920