Vista nocturna del trencaones. Mitjans dels 90

Vista de les terminals de creuers del Moll Adossat. Mitjans

Detall d'un contenidor essent mogut per una grua pòrtic.

Camions al Moll de Barcelona. De fons els Molls de Sant Bertran

Vista aèria de l'Edifici de Nuevo Vulcano.

El buc asiàtic Zama Maru Tokyo essent remolcat fins al

Vies situades a un lateral del Moll del Contradic.

Mercat de Pesca i la resta del Moll de Pescadors

El buc asiàtic Shen Quan Hai descarregant al Moll

Detall d'una grua pòrtic. Finals dels 90

Magatzem de sacs de café i cacau 2009

Transformació del Moll de Barcelona a l'última dècada

Transformació del Moll de Barcelona a l'última dècada

El buc Valencia Service descarregant a la zona Sud.

Transformació del Moll de Barcelona a l'última dècada