Vistes des de la cabina del telefèric.

Terminals de creuers, Pont Porta d'Europa i Moll de Barcelona

Grues de TerCat en actiu 2009

Vista aèria de la terminal de contenidors de TerCat 2009

Vista de la zona de creuers, terminal de TCB i la muntanya

Grues de la terminal de TCB descarregant contenidors 2009

Milers de contenidors a la terminal de TCB, amb el Castell

Contenidors a la terminal de TerCat 2009

Vista aèria de la terminal de contenidors de TCB 2009

Vista aèria del Port des del mar 2009

Transport ferroviari de milers de contenidors 2009

Els dics de recer Sud i Est 2009

Una de les línies regulars de Short Sea Shipping efectuant

Vista del Gaser Inflamable anglès Arctic Lady 2009

Un gran creuer desplega les seves barquetes de salvament