Moll de Bosch i Alsina rere una nevada 1924

Obres davant l'edifici de la Junta del Port rere la nevada

Dàrsena del Comerç i rafals del Moll Barceloneta 1905

Reparació del buc francès Provence rere ésser forejat per

Vista del Varadero des del Moll Indústria 1920

Embarcació de tres pals reparada al Moll Llevant 1920

Bretxa a la prolongació del Dic de l'Est, provocada

Cabria treballant en la reconstrucció de la prolongació

Personal tècnic planificant la reconstrucció de la prolongació

Obrers descarregant una vagoneta per a la reconstrucció

Primer plànol de les vies que unien el Dic de l'Est i el Moll

Fragata atracada al Moll d'Espanya 1920

Camió descarregant grava al Moll de Catalunya 1921

Obrers celebrant la finalització d'una de les fases de la

Reparació rere un abordatge del gànguil Pia sobre els careners