galeria completa contenido 1

Platja de la Mar Vieja i edificis del Moll

galeria completa contenido 18

Incendi dels tallers Nuevo Vulcano 1924

galeria completa contenido 19

Velada marítima en honor dels SSMM Reis d'Itàlia, Elena

galeria completa contenido 22

Cabria Teresa a la Dàrsena Nacional. De fons el monument

galeria completa contenido 23

Col·locació de les llambordes al Passeig de Colom 1924

galeria completa contenido 24

Vista dels rafals de Moll Barceloneta des d'un punt elevat

galeria completa contenido 25

Carretó elèctric pel transport de mercaderies en sacs dins

galeria completa contenido 25

Balneari, piscines i casino de Sant Sebastià en construcció

galeria completa contenido 26

Pavelló per a la Casa de Socorro (façana principal), a la

galeria completa contenido 27

Porxo de la primera alineació del Moll d'Espanya 1926

galeria completa contenido 28

Recepció al saló restaurant del Mundial Palace 1907

galeria completa contenido 29

Reparació de la quarta secció del Dic Flotant 1926

galeria completa contenido 30

Iot britànic Dolphin al Moll Sant Bertran 1927

galeria completa contenido 31

Bergantí - goleta Sant Mus sobre els careners del Dic 1927

galeria completa contenido 32

Grua que transporta un bala de cotó 1928