Inspecció no intrusiva (escàner)
Procediment de la Duana pel que es determinen els intercanvis documentals associats al trasllat d'una unitat de transport (contenidors, remolcs, ...) a la Zona d'Inspecció Secundària on s'inspeccionaran amb mètodes no intrusius:

Títol

Versió

Data

2.0

abril 2013