Comunicació del pes brut verificat dels contenidors (VGM)

Títol

Versió

Data

7.2

Juny de 2016

4.0

Març de 2016

1.3

Juny de 2016