Avís

Servei en proves

Comença: 28/10/2021 - 12h 48m - Finalitza: 02/11/2021 - 08h 48m

APMT - BEST - Horaris / Horarios - 1 de novembre / 1 de noviembre

Les terminals de APMT i BEST modifiquen els horaris d'operació del dia 1 de novembre.

En aquesta ocasió APM tampoc operarà a la banda marítima per treballs de millora en la infraestructura i les comunicacions.

*********************

La terminales de APMT i BEST modifican los horarios de operación del día 1 de noviembre.

En esta ocasión APM tampoco operará en el lado marítimo por trabajos de mejora en las infraestructuras y comunicaciones.

OPERATIVA

AVIS CADUCAT

Fitxers Annexos:

  APM_Comunicat

  BEST_Comunicat

Per més informació:

https: