NotíciesEl Port de Barcelona fa balanç de l'esforç en sostenibilitat de la seva Comunitat Portuària

El Port de Barcelona ha publicat aquest juliol la Memòria Anual de l'any 2017 del Pla de Sostenibilitat Sectorial, un do-cument que recull el grau d'acompliment de les admi-nistracions i empreses que integren la Comunitat Portuària de Barcelona respecte al desenvolupament sostenible en la seva triple dimensió: econò-mica, social i mediambiental.

El Port de Barcelona manté al 1r semestre la tendència positiva del 2017

Els primers 6 mesos de 2018 han estat el millor semestre de la història del Port en tràfic total i consoliden el salt d'escala que la instal·lació catalana va expe-rimentar el 2017, quan va esde-venir el port europeu de major creixement. De gener a juny, el Port ha canalitzat un total de 33,8 milions de tones de mer-caderies, amb un increment del 17,8% respecte al mateix període de l'any anterior.

Nou sistema de reserves per planificar les operacions terrestres

El BCN Port Booking System, permetrà als transportistes reservar una franja horària a la terminal per fer les seves operacions i contribuirà a donar resposta a aquestes noves exigències del comerç internacional. A més, ajudarà a fer més eficients les cadenes logístiques que passen pel Port de Barcelona i a reduir les externalitats negatives, com ara les emissions contaminants.