NotíciesEl Port de Barcelona es compromet a reduir un 20% les emissions de CO2 con eel programa Lean & Green

La iniciativa Lean & Green té l'objectiu de minimitzar l'im-pacte dels processos logístics en l'emissió de gasos d'efecte hi-vernacle. Amb aquesta adhesió, el Port de Barcelona mostra el seu compromís per reduir al màxim les emissions de la seva activitat. Un compromís concre-tat en el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire del Port de Barcelona amb accions enca-minades a reduir la contribució de l'activitat portuària a la concentració de contaminants a la ciutat.

El Port de Barcelona inicia el desplegament d'una xarxa wifi gratuïta al Port Vell

El Port de Barcelona ha iniciat al juliol el desplegament d'un xarxa wifi d'accés gratuït al Port Vell dins del projecte Smartwifi, que permetrà la connexió a internet sense cost a través de diversos punts repartits per tot l'àmbit del port ciutadà. El Portal de la Pau, la rambla de Mar, el moll del Dipòsit i la plaça del Mar són els primers quatre punts que ja disposen del servei d'internet sense fils gratuït. A partir de setembre està prevista la instal·lació de punts wifi en l'àmbit de les terminals de passatge.

El president del Port de Bilbao visita el Port de Barcelona

El president del Port de Bilbao, Ricardo Barkala, acompanyat pel director d'Operacions, Desenvolupament Comercial i Logística, Luis Gabiola, ha visitat el Port de Barcelona. La delegació basca ha estat rebuda per la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa; el subdirector general d'Explotació i Planificació Portuària, Àlex Garcia; el cap de Gabinet, Emili Alberich; la directora de Relacions Institucionals i Comunicació, Núria Burguera; i l'Assessor Econòmic, Joaquim Asensio.